ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A COOLTEKA WEBSHOP ÉS TERVEZŐ PROGRAM
SZOLGÁLTATÁSAINAK ÉS TERMÉKEINEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

Szolgáltató adatai:

Nyergesi Tanácsadó, Szolgáltató és Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2536 Nyergesújfalu, Jókai Mór u. 19.;
Bankszámla szám: Takarékbank Zrt. 50430251-10005020;
Adószám: 14075881-2-11

Szolgáltató budapesti képviselete:

1125 Budapest, Álom u. 20.
Telefon: +36 20 2488682
e-mail cím: info@coolteka.com
Home: www.coolteka.com

Békéltető testület elérhetőségei:

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fogalmak és szerepek az ÁSZF-ben:

A „webshop”:

Ahol az ÁSZF a „webshop” kifejezéssel él, ott a coolteka.com honlap főoldalán, valamint a „bútorok” aloldalon található konyhákra utal, amelyeket a felhasználó áttervezhet a coolteka.com felületein és megrendelést indíthat egy-egy konyhára

A „Program”:

Ahol az ÁSZF a „program” kifejezéssel él, ott a coolteka.com webshopból indítható bútortervező eszközre utal

Vásárlás a webshopban:

Egyedi konyháját megtervezheti "nulláról" vagy kiindulhat a "Kattintható Bútorok" készletéből. A tervezést követően az Ön tervező partnere beemeli a tervet a webshopba, ahol azt kosárba teheti és megvásárolhatja. Kosárba tehetőek és megvásárolhatóak a kattinható bútor készlet darabjai is, de ezeknek a gyártását is meg kell várnia

Szolgáltató biztosítja:

a coolteka.com webshop és az abból indítható tervező program működését

a program által generált ár ellenében a megtervezett bútorok megrendelhetőségét

a megrendelt bútorok műszaki előkészítését és megrendelés esetén az előkészítési dokumentáció szakszerű átadását Vállalkozó részére

az ügyfélszolgálatot, amely segíti a program felhasználóit és előkészíti a megrendeléseket

a tervezői és szerződéskötői támogatást Magyarország egész területén belül

a megrendelt bútorok határidőre történő gyártatását

a megrendelt bútorok határidőre történő szállítását és szerelését

a panaszok megfelelő kezelését, eljár azok orvosolása érdekében

Vállalkozó:

A Szolgáltató által közvetített asztalos vállalkozó, aki a megrendelt bútort kiszállítja és beszereli a megrendelő által megadott címen

Felhasználó:

A www.coolteka.com regisztrált partnere, aki 50 óra erejéig díjmentesen jogosult a webshopból indítható bútortervező program használatára

Jelképes összegű díj (10.000.- Ft + áfa) megtérítésével igénybe veheti az ügyfélszolgálat alap-szolgáltatását: a felhasználó által készített terv átvizsgálását és módosítását a felhasználóval folytatott konzultáció alapján. (Ez az összeg 1 db konyha átvizsgálási, konzultációs és áttervezési díja.) Ez a díj a Szolgáltatót megilleti a terv átvizsgálása ellenében, függetlenül attól, hogy Felhasználó megrendeli-e a megtervezett bútort

Megrendelő:

A Felhasználó a tervező program használata során megrendelést indíthat és megadhatja annak a személynek vagy szervezetnek a nevét, aki a bútort megrendeli. Ez egyben azt is jelenti, hogy a felhasználónak módjában áll nem-saját bútor megtervezése és rendelés indítása is

Szállítási határidő:

A coolteka.com felületein megrendelt konyha kiszolgálásához gyártási és előszerelési feladatok szükségesek. A szállítási határidő megállapítása a gyártó és szerelő kapacitások mindenkori állapotának ismeretében történik

Felelősségvállalás:
A Szolgáltató felelősséget vállal

a nála megrendelt bútorterv jóságáért

a bútortervnek megfelelő termék gyártásáért abban az esetben, ha a gyártást a Szolgáltató által közvetített Vállalkozó készíti el

A megtervezett konyha minősége:
A coolteka.com oldalon jelenleg 3-féle konyhaminőség tervezhető és rendelhető: „basic”; „classic”; „prémium”. Az egyes konyha minőségek jelentése és tartalma az alábbi:

Basic: A front és a bútortest anyaga fehér laminált; a munkalap anyaga dekorozott 28 mm vastag forgácslap; az ajtók és fiókok fogantyú nélkül is használhatóak

Classic: A front anyaga: bükkfa vagy bükk furnéros bútorlap; a bútortest anyaga laminált lap, amely a front színéhez hasonló árnyalatú; a munkalap anyaga 40 mm vastag HPL lap; az ajtók és fiókok fogantyú nélkül is használhatóak

Prémium: A front anyaga: tölgyfa vagy tölgy furnéros bútorlap; a bútortest anyaga tölgy furnéros bútorlap, amely a front színével azonos; a munkalap anyaga 20 mm vastag kvarc kompozit vagy gránit lap; az ajtók és fiókok fogantyú nélkül is használhatóak

A megtervezett bútor műszaki tartalmával kapcsolatos részletek:
A program által számított ajánlati ár az alábbiakat tartalmazza:

A basic bútorhoz az Egger vagy a Falco fehér laminált bútorlapjai közül választhat a Megrendelő anyagot; a vasalatok tartós használatra tervezett, egyszerű szerelvények

A classic bútorhoz az Egger vagy a Falco bükk mintázatú laminált bútorlapjai közül választhat a Megrendelő bútortest színt. A front színét Vállalkozó ehhez a laminálthoz fogja beállítani. A classic bútor vasalatai jó minőségű, kényelmes használatot lehetővé tevő szerelvények

A tölgy bútorhoz prémium vasalatokat tervezett be Szolgáltató; a színválasztás az Egger vagy a Falco tölgy mintázatú laminált bútorlapjainak kínálatából történhet. A bútor egészének színét Vállalkozó ehhez a színhez fogja beállítani

Vállalkozó csak olyan lap színének bemintázását vállalja, amely egyszerű pácolási és lakkozási vagy olajozási eljárással elvégezhető. Ettől eltérő eljárásokat – például meszezést, felület maratást – vállalkozó nem vállal, ilyen színminta helyett másikat kell Megrendelőnek választania

Mivel a tölgy bútornak a bútorteste is fafurnéros felületű, ezért a pácolt tölgy mintát megküldi Vállalkozó a Megrendelőnek még a felületkezelés előtt, aki azt elfogadja, vagy kérheti a szín korrekcióját

A frontelemek árazásánál olyan vasalatokat tervezett be Szolgáltató a bútorokba, amelyek a fogantyú nélküli használatot lehetővé teszik. Amennyiben Megrendelő szeretne fogantyúkat a konyhájára, azt külön kérnie kell és a fogantyúk beszerzési költségét meg kell térítenie. A fogantyúk felszereléséért Szolgáltató díjat nem számít fel, ugyanakkor egyszerűbb vasalatokat használhat olyan helyeken, ahol a fogantyúzás azt indokolja, illetve a minőség megtartása mellett lehetővé teszi

Az egyedi konyhák bútortestei és a frontelemekhez szükséges termékek professzionális, illetve CNC műhelyekben készülnek. A kiszolgálás természetéből következik, hogy a végmegmunkálás, összeállítás, helyszíni szerelés szakaszában előnyösen kapcsolódik a gyártási folyamatba a jó minőségű kisvállalkozói munka. A termék egészére ezért a jól szervezett kisvállalkozói keretek között elérhető általános igényességi fokozatba tartozó minőség a mértékadó, melyet Szolgáltató és Vállalkozó biztosít, Megrendelő elfogad

A program által a bútorterv alapján generált ár kizárólag a bútor gyártására és budapesti megrendelés esetén a helyszíni szerelésre vonatkozik. Nem tartalmazza az ár a konyhagépek és a bútorhoz szorosan nem tartozó szerelvények árát és mindezek beszerelésének az árát; nem tartalmazza a víz- és villanyszerelés feladatainak az árát; nem tartalmazza a szerelés helyén esetlegesen még meglévő bútorok elbontásának, az új bútor helykialakításának az árát; nem tartalmazza az épület egyenetlenségeiből adódó, az épület és a bútor közötti takarások kialakításának az árát

Amennyiben Megrendelő a Vállalkozónál rendelne meg valamit az előző bekezdésben leírtak közül, akkor ezt a szándékát a megállapodás megkötése előtt jeleznie kell Szolgáltató felé, ahol az e munkákhoz szükséges kapacitásokat megszervezik és a beszerzéseket elindítják. Ezeknek a bútoron kívüli feladatoknak az árára külön ajánlatot ad Szolgáltató a szerződéskötéshez kapcsolódóan

A coolteka szolgáltatással kapcsolatos szabályok:

Szolgáltatások:

A www.coolteka.com alapszolgáltatása, hogy eszközökkel támogatja felhasználó tervező munkáját és megrendelés indítását, vásárlását. Segíti a Felhasználót azzal, hogy tervezői elképzelése számára képi formát ad, információkat biztosít az árképzéshez és lehetővé teszi a megrendelés indítását

Felhasználó külön díj ellenében igénybe vehet alap-szolgáltatáson kívüli szolgáltatásokat is: bevezető képzést a tervező program használatához; tervkészítési szolgáltatást; konzultációt; tervkép renderelést

Bútor rendelés esetén a Szolgáltató ellenőrzi a tervet és javaslatot tehet annak módosítására

A megrendelés és annak elfogadása:

Megrendelő és Szolgáltató általában megegyeznek a kivitel részleteiben és ekkor Szolgáltató közvetíti a Vállalkozót és lebonyolítja a szerződéskötést. Ezzel egyben elfogadottá válik a megrendelés

Megrendelő ugyanakkor nem köteles arra, hogy a Szolgáltató egyébként szakmailag indokolt javaslatait elfogadja, Szolgáltató pedig következmények nélkül elállhat a megrendelés elfogadásától, amennyiben úgy ítéli meg, hogy Megrendelő szakszerűtlen megoldáshoz ragaszkodik és Megrendelőt erről a tényről megfelelően tájékoztatta

Amennyiben a megrendelés elfogadásától Szolgáltató úgy áll el, hogy arra a Felhasználó nem szolgáltatta az előző pontban megjelölt okot, Szolgáltató köteles a már felvett díja(ka)t visszafizetni

Szolgáltató a megrendelés elfogadásától való elállása kapcsán egyéb felelősséget nem vállal

Amennyiben a megrendelés elfogadásától Felhasználó úgy áll el, hogy Szolgáltató az általa vállalt szolgáltatásokat biztosította, Szolgáltatót megilletik a szolgáltatások díjai

A Coolteka honlap eszközeinek használata:

A Coolteka Webshop használata szabad

A Coolteka Editor használatát Szolgáltató általában 50 óra erejéig teszi lehetővé

A Coolteka Editor 50 órán túli saját célú használatára a Szolgáltató egyedi engedélyével van lehetőség

A Coolteka Editor rendszeres szakmai célú használatára külön - jelen ÁSZF-ben nem tárgyalt - megállapodás keretei között van lehetőség

Az egyedi bútor megrendelés, gyártás és szerelés lépései:

A program által adott ajánlat ismeretében Felhasználó a megrendelési folyamatot úgy indíthatja el, hogy a terv átvizsgálását és a konzultációt megrendeli

E díjra (10 E Ft + áfa) a Szolgáltató pro forma számlát állít ki és arra az e-mail címre küldi meg, amelyet Felhasználó a regisztráció alkalmával megadott

Amennyiben Felhasználó megadott egy magyarországi telefonszámot, a tervező felhívja Felhasználót és konzultációt kezdeményez a folytatás menetét illetően

Amennyiben indokolt a helyszíni felmérés, akkor Szolgáltató tervezője ajánlatot tesz a felmérés díjára vonatkozóan. A folyamat itt akkor fut tovább, ha Felhasználó az egyébként indokolt felmérés díját megfizeti, illetve vállalja annak megfizetését a felmérés alkalmával

Felhasználó nyilatkozhat arra nézve, hogy a felmérést maga elvégezte és arról megfelelő rajzot küld, de ez esetben a megrendelt méretű bútor esetleges átalakításának költségeit és az ebből adódó késedelmek következményeit maga vállalja

A megtervezett bútornak lehetnek olyan paraméterei, amelyeket a tervező program nem rögzít. Ilyenek lehetnek különösen a bútor frontjának és a bútoroldalaknak a színe; az esetleges fogantyúra vonatkozó igény; az esetleges világítás szerelésre vonatkozó igény; az esetleges kapcsolódó szerelési munkák elvégzésére vonatkozó igény; az esetleges konyhagép és konyhai szerelvények megrendelésének és beszerelésének igénye. Ezek az igények tisztázást igényelnek

A tervben nem rögzített, de releváns mozzanatok tisztázásának lehetséges módozatai:

Megrendelő és Szolgáltató telefonon konzultál, majd Megrendelő felkeresi a közelében elérhető bútorszerelvény szaküzletet és lapszabászatot, ahol kiválasztja a számára szükséges anyagokat és meghatározhatja a kívánatos színeket, majd ezt írásban – célszerűen e-mail útján – közli Szolgáltató képviselőjével

Történhet az egyeztetés a Szolgáltató tervezője által megadott telephelyen. Ebben az esetben Szolgáltató képes bemutatni a szóba jöhető anyagminták teljes kínálatát

Egyeztethet Megrendelő a Szolgáltató tervezőjével a megrendelt bútor beépítési helyén, de számolnia kell azzal, hogy ebben az esetben korlátozott a bemutatható anyagminták palettája

Az első két megoldás esetén Megrendelőnek nincs külön költsége az egyeztetéssel kapcsolatban. A harmadik megoldás esetén az egyeztetés díját Szolgáltató előre jelzi, illetve javasolja, hogy az egyeztetés akkor történjen, amikor a konyha felmérését végzi el a tervező – ebben az esetben a felmérési díjon felül Szolgáltató további díjat nem számít fel

Tekintettel az egyediséggel járó szervezési teendőkre, a program közbejöttével adott megrendelés nagyságrendjének el kell érnie az 500 E Ft + áfa szintet. Az ennél kisebb értékű megrendelés elfogadását Szolgáltató általában nem támogatja

Szolgáltató, a saját majdani részvételétől függetlenül, átvizsgálja a Megrendelő által készített tervet, miután az előkészítési szolgáltatási díj összege beérkezett

Szolgáltató az 500 E Ft nettó érték feletti terv ellenőrzését követően kijelöli a vállalkozót és megküldi annak a megállapodásnak a szövegét a Felhasználó részére, ami a Megrendelő és a Vállalkozó között létrejöhet. Ez a megállapodás kizárólag olyan feltételeket tartalmazhat, amelyek a jelen ÁSZF-ben leírtak értelmével megegyeznek

A megállapodás árképzési részében szerepel a termék ára, amely budapesti szerelés esetén megegyezik a felhasználó által elfogadott utolsó tervváltozat program által generált árával. Budapesten kívüli szállítás és szerelés esetén a program által generált ár kiegészül a helyszínre szállítás és a helyszíni szerelés többletköltségeivel

A kivitelezési szerződéshez Szolgáltató csatolja a Felek által elfogadott végleges tervnek egy olyan dokumentumát, ami egyértelművé teszi, hogy mi az, amit Megrendelő megrendelt. A megállapodásnak ez lesz az alapja akkor is, ha Megrendelő vagy a Szolgáltató a coolteka.com programban a tervnek esetleg egy új változatát készíti el a megrendelést követően

A Megrendelő és Vállalkozó között a bútor megrendelésére létrejövő megállapodás tartalmazza a megtervezett bútor gyártási határidejét. A jelen ÁSZF nem garantálhat határidőt a termék gyártására nézve: határidőt csak abban az időpillanatban határozhat meg Vállalkozó a Megrendelő felé, amikor Megrendelő dönt arról, hogy szerződést köt a megtervezett konyhára. Megrendelő a szolgáltatásokat ennek a körülménynek az ismeretében rendeli meg

A Coolteka Editor által küldött ajánlatban, illetve a szerződésben rögzített határidő: a gyártás határideje - a szállítás és szerelés idejét az ÁSZF az alábbiakban külön tárgyalja

Amennyiben a vállalkozási szerződés létrejön, Vállalkozó előleg számlát küld Megrendelőnek, ami a program által számított ár 45 %-a. Megrendelő a számla ellenértékét 5 banki napon belül átutalja

Amikor a bútor elkészül, Vállalkozó fotó sorozatot küld az elkészült termékről. A fotók a bútor készültségének igazolását szolgálják. Megrendelő kérheti a megállapodásban, hogy a bútorait személyesen tekinthesse meg a gyártónál

A bútor bemutatását követően Vállalkozó elküldi a gyártási költség végszámláját, ami a szállítás és szerelés díját nem tartalmazza – ennek a számlának az értéke az ajánlati árnak ugyancsak 45 %-a. Megrendelő a végszámlát 5 banki napon belül kiegyenlíti

Megrendelő a megállapodásban kérheti, hogy a bútort a gyártó telephelyén vehesse át. Ebben az esetben a termék becsomagolási szállítási és a szerelési díját (az ajánlati ár 10 %-át) nem kell megfizetnie, viszont a szállítással és szereléssel kapcsolatos felelősség átszáll Megrendelőre: a bútorok ilyen módon való átvételét követően Vállalkozó csak azokért a rejtett hibákért felel, amelyek bizonyítottan az általa készített, illetve összeépített elemekre vonatkozóan merült fel

Megrendelő a bútort a gyártó telephelyéről a második 45 %-os rész kiegyenlítését követően szállíttathatja el

Amennyiben Megrendelő megrendeli a helyszínre szállítást és a helyszíni szerelést, Vállalkozó felel azért, hogy a gyártónál készre jelentett bútor helyszínre szállítására a gyártás befejezését követően legfeljebb 10 munkanapon belüli határidőt adjon és a szállítást követő további 3 munkanapon belül biztosítsa a helyszíni szerelés megkezdését

Vállalkozó a helyszínre szállításról és a szerelésről a számlákat a Megrendelő lakásán állítja ki és ezek a díjak a helyszínen készpénzben esedékesek

Vállalkozót a szállítás díja a szállítás megtörténtét követően, a szerelés díja a bútor kifogástalan és beszerelt állapotában illeti meg

A bútor akkor kerül Megrendelő tulajdonába, ha a teljes vételárat, szállítási és szerelési díjat megfizette. A teljes díj kifizetéséig a bútorral Vállalkozó rendelkezik: ha például Megrendelő kifogásolja bizonyos elemek megfelelőségét, akkor Vállalkozó azokat leszerelheti és elviheti, hogy kijavítsa a hibákat vagy kicserélje a hibás elemeket

Megrendelő panaszát elsődlegesen Vállalkozónak kell orvosolnia. Amennyiben ez nem jár sikerrel, Szolgáltató képviselőjét kell a helyszínre hívni, aki a jogos panaszt akkor is orvosolja, ha arra a Vállalkozó nem hajlandó vagy nem képes

A felhasználói elállás szabályai a már megrendelt bútorra vonatkozóan:

Megrendelő elállását alapelvszerűen korlátozza, ha és amennyiben személyre szabott szolgáltatást vagy terméket rendel, illetve vesz igénybe Vállalkozótól

Megrendelő alapelvszerűen térítésmentesen állhat el azoktól a megállapodásoktól, amelyre vonatkozóan Vállalkozó nem végzett még munkát

Megrendelő alapelvszerűen téríteni köteles azokat a munkákat, amelyeket a megrendelése alapján, személyesen a számára végzett Szolgáltató vagy Vállalkozó, vagy azok megbízottja

Elállás során Megrendelőt megilleti az általa megtérített összegnek az elvégzett munkák feletti része

Megrendelő a megrendelését követően 14 napig elállhat attól a megrendelésétől, amely nem személyesen a megrendelői igényre készült

A coolteka szolgáltatói elállás szabályai:

Amennyiben Szolgáltató eláll egy Felhasználó számára nyújtott program szolgáltatástól, vissza kell fizetnie a Felhasználó által kiegyenlített utolsó szolgáltatási számla összegét. Az elállásról Szolgáltató írásbeli nyilatkozatot küld és a számla összegét visszautalja

Felhasználó kérheti a szolgáltatói elállás esetén, hogy a programban lévő terveinek képeit és azokat a számítási anyagait lementhesse, amelyekért díjat fizetett. E célból Szolgáltató legfeljebb 4 óra további hozzáférést biztosít Felhasználó számára, díjmentesen. Ezen kívül Szolgáltató egyéb felelősséget nem vállal esetleges elállása esetére

Az egyedi bútorra vonatkozó megrendeléssel kapcsolatos vállalkozói elállás szabályai:

Amennyiben Vállalkozó eláll a Megrendelő által 45 % első részlet átutalásával elindított megrendelésének teljesítésétől, vissza kell fizetnie az első részlet összegét és megfizet ezen felül Megrendelő számára 2 ezrelék/nap kötbért, amely összeget a megállapodás nettó értékét és a szerződéskötést követően eltelt idő napjainak számát figyelembe véve kell kiszámítani

A szerződéstől elálló Vállalkozó egyéb felelősséget nem vállal esetleges elállása esetére, és ezt Megrendelő tudomásul veszi

Az egyedi bútor átvételével kapcsolatos szabályok:

Megrendelő a Szolgáltató által megadott gyártói telephelyen veszi át a bútort, amennyiben nem kéri a helyszínre szállítást. Ez esetben a bútor átadás-átvételekor a gyártmány tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, feltéve, hogy a gyártás díját teljes egészében kifizette. Amennyiben Megrendelő a gyártói telephelyen való átvételt választja, módja van arra, hogy a vételárból hátralévő összeget a helyszínen fizesse ki készpénzben

Megrendelő ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a bútort a gyártói telephelyről akkor szállíthatja el, ha a vételárat maradéktalanul kifizette

Szolgáltató általában felszereli a frontokat a korpuszokra és így csomagolja be azokat, de a frontelemek beállítása a helyszíni szerelés körébe tartozik. Amennyiben a Felek által kötött megállapodás tartalmazza a helyszínre szállítást és a helyszíni szerelést, a bútort a Megrendelő a helyszínen veszi át, ahol készpénzben fizeti ki a szállítás és szerelés számláit. A bútor tulajdonjoga a szállítási és szerelési díj kifizetése és a bútor átadás-átvétele után a helyszínen kerül Megrendelőhöz

Szolgáltató a bútor helyszínre szállításáról azt követően intézkedik, hogy Megrendelő maradéktalanul kifizette a bútor szállítási és szerelési díján kívüli vételárát. Az átadás-átvétel kiegészül a szerelési szolgáltatás átvételével, amennyiben felek között olyan megállapodás született, amely kiterjed a helyszíni szerelésre. Ez esetben Megrendelő a beszerelt bútort veszi át a helyszínen

Hibás teljesítésnek minősül, ha a Szolgáltató által közzétettektől, vagy a Felek között létrejött megállapodástól eltérő szolgáltatási, illetve kiviteli minőség, anyag-, vagy színhasználat áll fenn a Vállalkozó általi teljesítésben

Egyedi bútorral kapcsolatos hibás teljesítésnél – tekintettel a következményekre – meg kell állapítani a következőket: 1. Javítható-e a hiba vagy cserét, esetleg árengedményt igényel? 2. Milyen kiterjedésű a hiba: a teljes bútort érinti, vagy annak egyes elemeire korlátozódik? 3. Cserélhető-e a hibás elem, vagy a csere az egész bútort érintené? 4. Egyetértenek-e a felek a hibát illetően?

Vállalkozó alapértelmezetten hibátlan termék készítésre vállalkozik, ezért törekszik arra, hogy a hibát megszüntesse és hibátlan terméket adjon át Megrendelőnek. Amennyiben a hiba javítható, Megrendelő köteles a hiba javítását elfogadni a hibás teljesítés megszüntetése érdekében és ahhoz munkaterületet biztosítani. Amennyiben a hiba nem javítható, felek megállapodhatnak abban, hogy Vállalkozó engedményt ad a termék árából. Megrendelő nem kötelezhető arra, hogy hibás terméket, akár árengedmény mellett is, átvegyen és elfogadjon. Amennyiben Szolgáltató a hiba javítására nem képes, vissza kell fizetnie a Megrendelő által fizetett összegeket és ezen felül 2 ezrelék/nap kötbér fizetésével tartozik a szerződéskötés napjától a hibás teljesítés napjáig terjedő időre vonatkozóan. Szolgáltatónak ezen felül egyéb kötelezettsége nincs a hibás teljesítéssel kapcsolatban

Amennyiben Vállalkozó késedelembe esik a Megrendelő egyedi bútorának gyártásával vagy helyszíni munkáival, alapértelmezetten késedelmi kötbér fizetésével tartozik, melynek összege 2 ezrelék/nap a késedelem napjaira vetítve. Amennyiben a késedelem várhatóan meghaladja a 45 napot, Megrendelő elállhat a szerződéstől és visszakérheti az általa már kifizetett összegeket. Vállalkozó ezen felül 2 ezrelék/nap kötbérrel tartozik, melynek összegét a szerződéskötés napjától a felmondás napjáig terjedő időszakra kell kiszámítani. Vállalkozó a késedelemért egyéb felelősséget nem vállal

Megrendelőnek, ha a gyártói telephelyen való átvételt választotta, az egyedi bútor készre jelentését követően 5 munkanapon belül el kell szállítani a bútorát azzal, hogy a fizetésnek legkésőbb az elszállítást megelőzően meg kell történnie

Megrendelőnek, ha a helyszínre szállítást megrendelte, a bútor készre jelentését követően 5 munkanapon belül munkaterületet kell biztosítania a bútorozás helyszínén, hogy a bútor odaszállítható és beszerelhető legyen

Amennyiben Megrendelő késedelembe esik a fizetéssel, vagy a kész bútor elszállításával, vagy a munkaterület biztosításával, 2 ezrelék/nap kötbért tartozik fizetni Vállalkozó részére

Szavatossági és jótállási szabályok:

A Kivitelező által szállított egyedi bútorokért, valamint a szerelési szolgáltatásért Vállalkozó 2 éven át vállal szavatosságot, illetve jótállást. Kivitelező azoknak a hibáknak a javítására köteles, amelyek a rendeltetésszerű használat mellett keletkeztek, illetve jelentkeztek;

Felmondás a Megrendelő részéről:

Felek az egyedi bútor készítésre létrejött megállapodásban olyan gyártmány készítésére szerződnek, amelyet a tervezés-előkészítés-gyártás folyamatának minden mozzanatában személyre szabottan szolgáltatnak, illetve gyártanak

Alapelvszerűen a már elkészült terméket vagy szolgáltatási produktumot Megrendelőnek ki kell fizetnie, vagyis Megrendelő az egyedi bútorra létrejött megállapodást nem mondhatja fel a teljes visszatérítés igényével

Megrendelő esetleges felmondására Vállalkozó haladéktalanul leállítja a szolgáltatási-gyártási folyamatot és elszámolást készít

Vállalkozó az elszámolás szerinti részarányos teljesítésre szóló követelését ismerteti Megrendelővel és közli, hogy a részarányos teljesítés keretében milyen termékelemek átadását kezdeményezi. Az elszámolás alapja az, hogy Megrendelő részarányosan kifizeti a munka ellenértékét és megkapja azokat a szolgáltatási produktumokat (előkészítés, rajzok, stb), valamint termékelemeket (pld félkész termékek), amelyek az üzemben már elkészültek

Megrendelő a felmondását írásban terjeszti elő: postai úton, vagy személyesen. A telefoni vagy e-mail útján történő felmondást Vállalkozó átmenetileg sem köteles elfogadni. Felek megállapodhatnak abban, hogy Vállalkozó megtartja a félkész termékeket, ugyanakkor csökkentik Megrendelő kötelezettségét a részarányos szinthez képest, erre azonban Vállalkozó nem kötelezhető

Rendkívüli esetben Vállalkozó is felmondhatja a szerződést. Ennek oka lehet például Vállalkozó ellehetetlenülése (tűz az üzemben vagy más hasonló esemény), amellyel együtt jár az a körülmény, hogy a Megrendelő által elfogadható határidőn belül nem tudja Vállalkozó máshová kihelyezni a termék gyártását

Vállalkozó felmondása esetén Megrendelőt megilleti valamennyi általa már kifizetett díj, továbbá 2 ezrelék/nap kötbér, amelyet a szerződés napja és a felmondás napja közötti időszakra kell kiszámolni. Vállalkozó ezen felül további felelősséget a felmondással kapcsolatban nem vállal

Záradék:

Az itt nem rögzített kérdésekben a PTK előírásai érvényesek, valamint a Felek közötti megállapodás egyéb olyan dokumentumai, amelyekre a megállapodás mint mellékletekre vagy előzményekre hivatkozik: különösen azok, amelyek a műszaki tartalom és a kiviteli minőség részleteit írják le.

Jelen ÁSZF szövegét 2019. június 1. napján rögzítettük:

Nyergesi Ferenc | Somogyi Tibor
Ügyvezető | Projekt vezető

Site by ATEDIN.hu | Webshop atdshop.hu
© 2019